O NOSO PROXECTO: FORMAR PERSOAS

O noso proxecto defende que a razón de ser do deporte formativo é a de aprender a xestionar as emocións, fomentar a responsabilidade e autonomía, o traballo en equipo, o compromiso e o esforzo. É aprender a socializar con novos compañeiros, a gañar e compartir triunfos, a perder e saber tolerar a frustración, controlar a impulsividade nuns casos e a vencer a timidez noutros. En definitiva, aprender a crecer sendo mellor persoa.

Por iso, cremos fundamental brindarlles unha base sólida de habilidades e experiencias positivas, así como fomentar o seu divertimento e motivación intrínseca. Ao facelo, sentan as bases para un desenvolvemento deportivo e persoal saudable e sostible a longo prazo.

FILOSOFÍA FORMATIVA

filosofia formativa hockey patines vigo
Traviesas Hockey Club

A área de Hóckey Academy comprende as idades formativas desde os 3 ata os 11 anos. Nesta etapa percorremos un camiño moi importante na súa vida deportiva, que nun futuro determinará a súa adherencia ao deporte.

A razón de ser do deporte formativo é a de aprender a xestionar as emocións, fomentar a responsabilidade e autonomía, o traballo en equipo, o compromiso e o esforzo. É aprender a socializar con novos compañeiros, a gañar e compartir triunfos, a perder e saber tolerar a frustración, controlar a impulsividade nuns casos e a vencer a timidez noutros. En definitiva, aprender a crecer sendo mellor persoa.

AS NOSAS CATEGORÍAS FORMATIVAS

MINIS

Nacidos no 2021 e 2019

traviesas hockey club

Iniciación a patinaxe e o hockey patíns a través de xogos e adestramentos lúdicos onde traballamos o desenvolvemento psicomotor dunha forma  divertida.

MICRO

Nacidos no 2019 e 2018

hockey patines vigo - traviesas hockey club

Iniciación ao hóckey patíns a través de xogos e adestramentos lúdicos onde promovemos a cooperación e o traballo en equipo.


PREBENXA

Nacidos no 2017 e 2016

Apréndense e perfeccionan as habilidades técnicas específicas do Hóckey patíns, fomentando as habilidades e inquietudes de cada xogador@. 


BENXAMÍN

Nenos e nenas nacidos no 2015 e 2014

hockey patines vigo

Aprender a xogar en equipo, fomentando sempre o compañeirismo, a cooperación e o respecto mutuo, así como a constancia, o esforzo e o espírito de superación.


PREINSCRIPCIÓN

DATAS: 10 ao 22 de xullo
CUSTO PREINSCRICIÓN: 12€, descontaranse cando se formalice a inscripción

La preinscripción es una parte esencial de nuestra organización y planificación para la nueva temporada. Durante todo el verano, trabajamos en:

  • Organizar horarios.
  • Formar grupos.
  • Determinar el número de entrenadores y entrenadoras necesarios por grupo.

Niños y niñas nuevos:

  • Primer mes con descuento: Para aquellos que hayan realizado la preinscripción, el primer mes tendrá un coste de 20€.
  • La cuota de preinscripción es de 12€, y al formalizar la inscripción, solo pagarás 8€ adicionales para poder probar durante el mes de septiembre.
  • Sin preinscripción: No podemos asegurar plazas y el coste del primer mes será de 28€.

Niños y niñas que renuevan:

  • Preinscripción obligatoria: Es necesario hacer la preinscripción para asegurar su plaza (12€).
  • Una vez comiencen las clases y se formalice la inscripción, se descontarán los 12€ del monto total según la modalidad de cuota elegida (mensual, trimestral, anual, etc.)
  • Descuentos Adicionales: Si no haces la preinscripción, no se aplicarán los descuentos del 20% por hermanos ni ninguna otra cuota con beneficios adicionales.

ONDE ESTAMOS

Dirección: Rúa do Carmé 2, 36211, Vigo

Dirección: Rúa de Eduardo Cabello, s/n, 36208, Vigo


Dirección: Camiño Galindra, s/n, 36213,Vigo