Velos medrar. Facelo con eles. Aprender xuntos. Sete anos resumidos en minuto e medio.