MINI ESCOLAS - HOCKEY PATÍNS
Reserva unha praza para o curso que ven nas Mini escolas de Hockey patíns (a partir dos 3 anos) ¡20 prazas libres!